Özgüven eksikliğini 5 ana kategoride değerlendirmek mümkündür:

* Başarısızlık korkusu; 

* Yetersiz veya farklı hissetme;  

* Bağımlı bir yapıya sahip olmak;

* Kusurluluk hissi veya değersizlik hissi.

* Boyun eğici bir yapının olması.

 

* Yukarıda bahsedilen yöntemler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Her danışanda aynı sonuca ulaşma garantisi verilemez.