İletişim, çağımızda çok önemli bir hale gelmiştir. Kitle iletişim araçları yaygınlaşmış, internet hepimizin sık sık kullandığı bir araç haline gelmiştir. Tüm bu iletişim alanındaki gelişmeler olumlu olmakla beraber, bizlere insan insana, yüz yüze konuşmayı, göz göze konuşurken karşımızdaki bireyin duygularını, beklentilerini hissetmeyi unutturmaya başlamıştır. Kavgalar daha çok artmıştır. Akdeniz insanı olan bizlerin, diğer Akdeniz insanlarında yaygın olarak görülen özelliği, heyecanlı ve anında tepkili bir ulus olmamız da buna eklenince işler iyice birbirine karışmıştır. Boşanmalar süratle artmış, dostluklar artık uzun ömürlü olamamaya başlamıştır. Kısacası gittikçe yalnızlaşmaya başladık.

      Aslında basit birkaç iletişim tekniği bilgisi ile kendimizi ifade edebiliriz. Çoğu insanda görülen anlaşılma ihtiyacını, bu basit birkaç tekniği uygulayarak sağlamak mümkün olmaktadır. Eşimiz ile olan geçimsizlikleri, dinlemeyi öğrenerek ve anlatabilmeyi başararak çözmek mümkün olabilecektir. Tabi ki işler her zaman bu kadar basit olmamakla birlikte sadece iyi bir iletişim kurabilmek bile pek çok durumda yeterli olabilir.

* Yukarıda bahsedilen yöntemler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Her danışanda aynı sonuca ulaşma garantisi verilemez.