​EFT’nin Ortaya Çıkışı ve Tarihi

      Bu konuda ilk çalışmalar 1960’lardan sonra George Goodheart ve John Diamond ile başlamış ancak EFT’nin ortaya çıkışından önce bu konuda ilk çalışmaları 1980’li yıllarda bir klinik psikolog olan Dr. Roger Callahan yapmış ve yöntemine Thought Field Therapy (Düşünce Alanı Terapisi) adını vermiştir. Callahan bu konudaki ilk farkındalığını bir hastasının su fobisini tedavi çalışması sırasında hastanın gözaltına parmak ucu ile vuruşu sonucunda fobinin yok olması ile elde etmiş ve konu üzerine yoğunlaşmıştır.

      EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) ise Gary Craig adında Stanford mezunu bir mühendis tarafından Callahan’ın bu çalışmalarının basitleştirilmesi, standartlaştırılması ile oluşturulmuş bir enerji çalışmasıdır.  Bu gün ise bütün dünyada psikolojik ve fiziksel problemlerin iyileştirilmesinde hem bireyler tarafından kendi kendine hem de uzmanlar tarafından hastalara yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

1.1. EFT'nin Amacı Nedir?

      EFT bir enerji eğitimidir ve öncelikle bedendeki enerji (duygu) akışını yeniden düzenlemeyi hedefler. Bu nedenle bedendeki enerji akışını bozan duygular, hisler ve bunlara neden olan inanç ve düşünceler üzerinde çalışır. EFT’de amaç geçmişte bir şekilde edinilmiş ve öğrenilmiş hatalı inançların gereksiz duygu üretimine bir son vererek, duygunun amacı doğrultusunda ve gerektiği kadar kullanılmasını sağlamaktır. Duygunun gereğinden fazla gereğinden uzun süre üretimi bedende olumsuz his şeklinde belirir ve bireyi sürekli yönlendirir. Çoğunlukla danışanların şikayetçi oldukları nokta hissettikleri bu olumsuz hislerdir. Bu hisler kişileri bilinçlerine rağmen yönlendirmeye ve yönetmeye çalışır. EFT çalışmalarından sonra bireyler bu olumsuz hislerin etkisinden kurtularak, bilinçli akılları ile karar verir davranır ve iyi hissederler.

1.2. EFT Nasıl Uygulanır?

      Eski çağlara dayanan bir şifa yöntemi olan akupunktur ’da kullanılan meridyen noktaları azaltılarak iğne yerine parmak vuruşu ile uyarılır. Bu noktalara yapılan hafif vuruşların enerji akışına etki ettiği varsayılır. Bu işleme bilişsel çalışmalar da eşlik eder. Sözlü olarak problem ifade edilir. EFT’nin bir diğer yönü ise analitik eğitimlerdeki gibi olayın yaşandığı döneme yapılan regresyonlardır. Olay geçmişte ise o dönemdeki problem ele alınarak çözüm sağlanır.

 

* Yukarıda bahsedilen yöntemler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Her danışanda aynı sonuca ulaşma garantisi verilemez.